Veel te weinig hulp voor slachtoffers seksueel geweld in DR Congo

Amsterdam, 21 juli 2021 - Een groot deel van de slachtoffers van seksueel geweld in de DR Congo wordt nog altijd aan hun lot overgelaten, hoewel de omvang en impact van het geweld door nationale en internationale partijen keer op keer erkend wordt. Te veel slachtoffers hebben nog steeds te weinig toegang tot passende zorg, waarschuwt Artsen zonder Grenzen in een nieuw rapport. De noodhulporganisatie roept de Congolese autoriteiten en (inter)nationale organisaties op te zorgen dat de slachtoffers zo snel mogelijk medisch, psychologisch, juridische en sociaaleconomische hulp krijgen.  

 

Alleen al in 2020 hielpen teams van Artsen zonder Grenzen bijna 11.000 patiënten die seksueel geweld meemaakten. Dat komt neer op ongeveer 30 mensen per dag. Twintig procent hiervan was minderjarig. Het gaat om slachtoffers uit zowel conflictgebieden als rustigere delen van het land. De getallen zijn slechts het topje van de ijsberg omdat veel gevallen niet worden gerapporteerd. De cijfers geven een zorgwekkend beeld van de fysieke en psychologische schade van de slachtoffers: van infecties, ongewenste zwangerschappen, lichamelijk letsel door fysiek geweld tot ernstig psychologisch trauma. Volgens cijfers van de Verenigde Naties had in de eerste helft van 2020 amper een op de vier slachtoffers toegang tot medische zorg, slechts vijf procent tot psychologische hulp, vijftien procent tot rechtsbijstand en slechts 0,5 procent tot sociaaleconomische re-integratie.  

 

Aan lot overgelaten 

Hoewel de omvang van seksueel geweld in de DR Congo door veel nationale en internationale partijen erkend wordt en aan de kaak wordt gesteld, blijft voldoende passende zorg uit. Juliette Seguin, landencoördinator van Artsen zonder Grenzen in de DR Congo: 'Onze teams ter plaatse zien dagelijks dat slachtoffers nog lang niet overal de steun krijgen die ze nodig hebben. Of het nu gaat om preventie, zorg of bescherming. Veel slachtoffers worden aan hun lot overgelaten.' Door een groot gebrek aan financiering, is er te weinig zorg voor slachtoffers.  

Seksueel geweld vereist snelle directe zorg vanwege de directe gevolgen, zoals ongewenste zwangerschappen, infecties en trauma. Dit soort geweld leidt bovendien op lange termijn tot ernstige sociale en economische gevolgen. Slachtoffers zijn na het geweld vaak bang om naar hun familie terug te keren en worden vaak afgewezen. Dit maakt ze extra kwetsbaar en kan er onder meer toe leiden dat ze hun baan en inkomen verliezen.  

Favicon for newsroom.artsenzondergrenzen.nl Media kit: Slachtoffers seksueel geweld in DR Congo | Artsen zonder Grenzen Newsroom newsroom.artsenzondergrenzen.nl

Ernstige noodsituatie 

De omvang van dit probleem vraagt om veel meer aandacht. Seksueel geweld moet daarom als een ernstige noodsituatie worden beschouwd, vindt Artsen zonder Grenzen. De noodhulporganisatie pleit ervoor dat er nationaal én internationaal meer wordt gedaan om overlevenden van seksueel geweld beter bij te staan, op korte en lange termijn. Elk slachtoffer moet toegang hebben tot gratis medische en psychologische zorg, evenals juridische en sociaaleconomische ondersteuning, zegt de noodhulporganisatie in het rapport.   

Ontvang het laatste Artsen zonder Grenzen nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL