Artsen zonder Grenzen blijft paraat staan in Oekraïne

Amsterdam, 26 februari 2022 - Artsen zonder Grenzen maakt zich grote zorgen over de situatie in Oekraïne. De organisatie ziet tienduizenden mensen die op de vlucht zijn geslagen voor het escalerende conflict. In Belarus en Rusland staan onze teams klaar om humanitaire hulp te bieden. Ook sturen we waar nodig extra teams naar Oekraïne of andere buurlanden om medische hulp te bieden aan mensen op de vlucht. We kijken continue hoe we onze hulp in lopende projecten in Severodonetsk, Zhytomyr en Donetsk kunnen aanpassen aan de steeds veranderende conflictsituatie.  

Medische zorg en medicijnen 

Aan twee ziekenhuizen in Marioepol in het zuidoosten van Oekraïne, waar op dit moment wordt gevochten, distribueerde de organisatie gisteren medische kits voor oorlogsslachtoffers. In onze logistieke centra staan aanvullende medische kits klaar voor directe verzending. Met het toenemende geweld is het essentieel dat mensen toegang blijven houden tot medische zorg en medicijnen en houden we goed in de gaten waar en hoe Artsen zonder Grenzen noodhulp kan bieden.  

Medicijnen voor minimaal een maand 

Sinds de start van het conflict acht jaar geleden zijn er projecten gestart in Oekraïne, waaronder zorg voor HIV-patiënten in Severodonetsk en een tuberculose project in Zhytomyr. In Donetsk in Oost Oekraine helpen we de toegang en kwaliteit van de medische zorg te verbeteren voor kwetsbare mensen. Patiënten onder behandeling in onze projecten die afhankelijk zijn van medicijnen hebben extra medicijnen gekregen om het minimaal een maand vol te houden. Veel van onze patiënten zijn bejaard en hebben chronische ziekten en zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van het geweld. We zetten alles in het werk om onze lopende projecten op een veilige manier te kunnen voortzetten.  

Artsen zonder Grenzen in conflictgebieden 

Sinds de oprichting van Artsen Zonder Grenzen in 1971 verlenen onze teams zorg in talloze oorlogen en conflicten. In oorlogsgebieden inventariseert de organisatie de meest dringende behoeften en bieden direct hulp. Artsen zonder Grenzen kiest geen partij, maar pakt de medische en humanitaire behoeften van mensen aan. 

 

Ontvang het laatste Artsen zonder Grenzen nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL