Artsen zonder Grenzen stopt medische hulp in Ter Apel en roept overheid op medische zorg te garanderen

Medische noodsituatie voorbij, overheid nu aan zet om zorgverlening op orde te brengen 

Amsterdam, 11 september 2022 -  Artsen zonder Grenzen verleent vanaf vandaag geen medische hulp meer in Ter Apel. De organisatie heeft sinds 25 augustus 449 medische en 203 psychologische consulten gegeven en ziet dat het aantal patiënten afneemt. Ook de ernst van de aandoeningen is verminderd. De afspraken die de overheid heeft gemaakt met het Veiligheidsberaad en gemeenten om medische zorg aan asielzoekers te garanderen, dienen nu nagekomen te worden. Artsen zonder Grenzen roept met klem de Nederlandse overheid op om de situatie niet opnieuw te laten escaleren. De medische noodhulporganisatie houdt hierover vinger aan de pols. 

Voor het eerst in het vijftigjarig bestaan verleende Artsen zonder Grenzen medische hulp in Nederland. De organisatie hielp mensen uit onder meer Syrië, Irak, Iran, Turkije, Somalië, Eritrea en West-Afrika.  De meest geziene klachten onder de mensen die AzG hielp in Ter Apel waren huidinfecties door een gebrek aan hygiëne en verwaarloosde wonden (onder andere door wekenlang lopen). Ook zag de organisatie veel chronisch zieken die lange tijd verstoken waren van medicatie. Veel mensen hadden mentale problemen zoals depressie, psychose, angst- en paniekaanvallen. Hoewel de sanitaire voorzieningen zijn verbeterd, blijft fatsoenlijk onderdak essentieel om medische problemen te voorkomen. Ook is het belangrijk dat triage van nieuw gearriveerde asielzoekers goed wordt georganiseerd, zodat ernstige aandoeningen niet opnieuw over het hoofd worden gezien, aldus Artsen zonder Grenzen.  

Favicon for newsroom.artsenzondergrenzen.nl https://newsroom.artsenzondergrenzen.nl/media_kits/229526/ newsroom.artsenzondergrenzen.nl

Toegang tot gezondheidszorg

“Toen we aankwamen viel het ons op dat mensen lange tijd verstoken waren van gezondheidszorg. We hebben zelfs meerdere keren levensreddende hulp moeten verlenen. Die noodsituatie is gelukkig voorbij”, zegt Karel Hendriks, noodhulpcoördinator bij AzG. “Het is nu de verantwoordelijkheid van de overheid om organisaties als het COA en GZA zodanig te ondersteunen dat zij voldoende medische zorg en menswaardige opvang kunnen leveren. Die steun hebben zij lange tijd niet gehad.” 

Buiten het hek, betekent niet buiten de wet

 Minister Kuipers (VWS) heeft aangegeven dat de overheid afspraken heeft gemaakt met het Veiligheidsberaad en gemeenten om de medische zorg aan asielzoekers te garanderen. “Ook wanneer asielzoekers niet gehuisvest kunnen worden in bestaande opvanglocaties hebben zij het recht op medische zorg. Buiten het hek betekent niet buiten de wet”, zegt Judith Sargentini, directeur voor AzG Nederland. "De vele kwetsbare mensen die nog altijd van locatie naar locatie worden geschoven verdienen een menswaardige behandeling.” 

Over Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen biedt al 50 jaar medische zorg aan slachtoffers van aardbevingen, epidemieën, conflicten en andere rampen. De medische noodhulporganisatie vindt dat iedereen in crisissituaties recht heeft op medische hulp. Artsen zonder Grenzen werkt altijd met eigen teams van artsen en experts. Artsen zonder Grenzen startte op 25 augustus 2022 met het verlenen van medische zorg  aan de asielzoekers voor de poorten van het asielzoekerscentrum in Ter Apel.  

 

Gerelateerde thema's

Ontvang het laatste Artsen zonder Grenzen nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL